บทความคาสิโนออนไลน์

“น้ำพึ่งเรือ เสือพึ่งป่า” เราจะฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

ผมได้เขียนบทความเกี่ยวกับPros&Consของการแพร่ระบาดของไวรัสCOVID19มาหลายครั้งในช่วงหลายเดือนที่เกิดการแพร่ระบาดและส่งผลกระทบต่อชีวิตของผู้คนในหลายๆมิติ การใช้ชีวิตและการดำเนินธุรกิจของผู้คนได้เปลี่ยนแปลงไปมากจากผลกระทบที่ได้รับจากการแพร่ระบาดของไวรัสนี้ 

อย่างไรก็ตาม มนุษย์มีความสามารถพิเศษในการเรียนรู้และปรับตัวให้กับทุกๆสถานการณ์ได้เป็นอย่างดีและสามารถฝ่าฟันวิกฤตต่างๆมาได้ทุกครั้ง 

หากแต่สถานการณ์ระบาดในครั้งนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่ยังไม่มีใครทราบได้ จนกว่ามนุษย์จะสามารถคิดค้นยาต้านไวรัสชนิดนี้ได้ ซึ่งคาดการณ์ว่าวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของไวรัสในครั้งนี้จะยืดเยื้อไปอย่างน้อยถึงสิ้นปี2020นี้อย่างแน่นอน

ในภาวะวิกฤตใหญ่จากการระบาดของไวรัสCOVID19ที่ทำให้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งมหภาคและจุลภาคเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ผู้ประกอบการทุกคนต้องปรับกระบวนทัพกันอย่างรวดเร็วเช่นกันเพื่อให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในทุกๆวัน 

ทุกๆอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงและรวดเร็วอย่างคาดไม่ถึง อุตสาหกรรมรถยนต์ใช้แล้วของเราก็เช่นเดียวกัน

ผลกระทบที่ได้รับมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสามารถในการซื้อของลูกค้าบางกลุ่มที่หดหายไป ความเข้มงวดของบริษัทสินเชื่อรถยนต์ที่ตึงตัวขึ้นมาก รวมถึงภาวะยอดปล่อยกู้ที่ปรับตัวลงอย่างต่อเนื่อง ย่อมส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องทางธุรกิจของอุตสาหกรรมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

แล้วในภาวะเช่นนี้ผู้ประกอบการอย่างเราต้องปรับตัวอย่างไร คือคำถามที่ผู้ประกอบการทุกคนอยากจะได้คำตอบมากที่สุด

ส่วนตัวผมได้เริ่มปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรมาได้ประมาณ2เดือนกว่าๆใกล้เคียงกับช่วงที่เกิดวิกฤต COVID19 พอดี หลังจากที่ได้พักงานด้านต่างๆของสมาคมฯ ก็ได้ให้เวลากับการพัฒนางานภายในองค์กรมากขึ้น นโยบายหลักขององค์กรของเราในช่วงวิกฤตนี้คือการทำให้องค์กร lean&dynamics มากขึ้น 

ผมเรียกพนักงานทุกคนในองค์กรเข้าประชุมร่วมกัน ชี้แจงให้เห็นถึงทิศทางขององค์กรในการปรับตัวให้เข้ากับวิกฤตเศรษฐกิจครั้งยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ และสร้างแนวทางขององค์กรให้ทุกคนในองค์กรได้รู้ว่าต่อจากนี้ไปบริษัทของเราจะก้าวเดินไปในทิศทางใด

บริษัทฯของเราต่อจากนี้จะไม่มีแผนกต่างๆอีกต่อไป ทุกคนในองค์กรคือคนในแผนกเดียวกัน และต้องทำทุกอย่างทดแทนกันได้ แม้แต่แผนกงานหลังบ้านก็ยังต้องมาขายรถยนต์ทุกคน

แผนกหน้าบ้านก็สามารถมาช่วยงานหลังบ้านได้ พวกเราคือหนึ่งเดียวกันและต้องทำงานเกิน200%เพื่อร่วมกันฝ่าฟันวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันให้ได้

ผมไม่มีนโยบายในการลดจำนวนหรือตัดเงินเดือนพนักงาน จะลดค่าใช้จ่ายอื่นๆแทนเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับการดำรงชีวิตของพนักงานทุกคนในช่วงภาวะวิกฤตนี้ แต่พนักงานทุกคนต้องช่วยกันสู้เพื่อตอบแทนคุณให้กับองค์กรที่ไม่เคยทอดทิ้งพนักงานของเราแม้ในช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุด 

เมื่อพนักงานทุกคนเห็นพ้องต้องกัน ทุกคนก็จะแจวเรือลำนี้ไปในทิศทางเดียวกัน ไม่แบ่งหน้าที่ว่าใครจะเป็นคนแจวเรืออีกต่อไป 

เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากในการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในองค์กร ผมลดขั้นตอนในการสื่อสารภายในองค์กรให้สั้นที่สุด 

ในช่วงภาวะวิกฤตเราก็ยังซื้อสินค้าเพิ่ม แต่เลือกซื้อสินค้าให้แม่นยำที่สุดตามข้อมูลที่ได้รับจากทั้งทางฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด ไม่ซื้อสินค้าตามอำเภอใจ และเมื่อสินค้าที่ถูกซื้อมาตรงตามorderที่ได้ถูกวางแผนไว้ พนักงานทุกคนก็มีกำลังใจที่จะขายสินค้าอย่างต่อเนื่องให้กับทางบริษัท

การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรจากภายในถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากในช่วงระยะเวลานี้ เพราะหากอยู่ในสถานการณ์ปกติ ผู้ประกอบการก็จะยุ่งกับการขายสินค้ามากจนลืมพัฒนางานภายในองค์กร ไม่มีเวลาไหนเหมาะสมที่สุดเท่ากับเวลานี้แล้วที่จะสร้างความเป็นหนึ่งเดียวขององค์กรจากภายในสู่ภายนอก 

ในช่วงเวลานี้ ผมเชื่อว่าเป็นช่วงเวลาที่ผู้ประกอบการจะต้องเหนื่อยและออกแรงมากกว่าปกติเพื่อประคับประคององค์กรให้อยู่รอดต่อไป แต่ยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่หนักที่สุดที่จะต้องเผชิญจากภาวะวิกฤตในครั้งนี้ ทุกธุรกิจไม่ว่าจะเป็นองค์กรเล็กหรือใหญ่ต้องดิ้นรนอย่างมากในการประคับประคองธุรกิจของตนให้อยู่รอดได้ 

การที่บริษัทสินเชื่อต่างๆต่างเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อย่อมเป็นเรื่องที่ปกติในสภาวะการณ์เช่นนี้ ธนาคารและบริษัทสินเชื่อรถยนต์ทุกค่ายได้รับผลกระทบที่รุนแรงมากกว่าผู้ประกอบการอย่างพวกเราจากนโยบายต่างๆของภาครัฐ ผมเชื่อว่าหากพวกเราเป็นผู้ประกอบการที่ดี 

เวลานี้คือเวลาที่พวกเราและพันธมิตรต่างๆควรที่จะสื่อสารกันให้มากขึ้น เพื่อหาแนวทางในการดำเนินธุรกิจแบบประคับประคองกันค่อยเป็นค่อยไป ไม่ให้เกิดผลกระทบที่ร้ายแรงไปซ้ำเติมธุรกิจของคู่ค้าในภาวะยากลำบากนี้

“น้ำพึ่งเรือ เสือพึ่งป่า” ฉันใดฉันนั้น ธุรกิจบนโลกสมัยใหม่ไม่ใช่ธุรกิจแบบeconomy of scaleอีกต่อไป แต่เป็นธุรกิจที่ต้องมีเครือข่ายการทำธุรกิจให้กว้างขวางและเชื่อมโยงกันเป็นใยแมงมุม ที่ทุกๆธุรกิจที่เชื่อมโยงจะได้ผลประโยชน์สูงสุดร่วมกัน 

ผมได้ก่อร่างสร้างสมาคมฯของเราด้วยวัตถุประสงค์คือการพัฒนาวิชาชีพและสร้างเครือข่ายธุรกิจให้กับพี่น้องสมาชิก ไม่ได้สร้างสมาคมฯมาเพื่อต่อรองผลประโยชน์ทางธุรกิจกับองค์กรใดๆ 

ฉะนั้น การรักษาความสัมพันธ์ที่ดีต่อสมาชิกด้วยกันและพันธมิตรคู่ค้าย่อมเป็นสิ่งที่สำคัญมากในภาวะวิกฤตนี้