บทความคาสิโนออนไลน์

Author: admin

“น้ำพึ่งเรือ เสือพึ่งป่า” เราจะฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

ผมได้เขียนบทความเกี่ยวกับPros&Consของการแพร่ระบาดของไวรัสCOVID19มาหลายครั้งในช่วงหลายเดือนที่เกิดการแพร่ระบาดและส่งผลกระทบต่อชีวิตของผู้คนในหลายๆมิติ การใช้ชีวิตและการดำเนินธุรกิจของผู้คนได้เปลี่ยนแปลงไปมากจากผลกระทบที่ได้รับจากการแพร่ระบาดของไวรัสนี้ 

อย่างไรก็ตาม มนุษย์มีความสามารถพิเศษในการเรียนรู้และปรับตัวให้กับทุกๆสถานการณ์ได้เป็นอย่างดีและสามารถฝ่าฟันวิกฤตต่างๆมาได้ทุกครั้ง 

หากแต่สถานการณ์ระบาดในครั้งนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่ยังไม่มีใครทราบได้ จนกว่ามนุษย์จะสามารถคิดค้นยาต้านไวรัสชนิดนี้ได้ ซึ่งคาดการณ์ว่าวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของไวรัสในครั้งนี้จะยืดเยื้อไปอย่างน้อยถึงสิ้นปี2020นี้อย่างแน่นอน

ในภาวะวิกฤตใหญ่จากการระบาดของไวรัสCOVID19ที่ทำให้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งมหภาคและจุลภาคเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ผู้ประกอบการทุกคนต้องปรับกระบวนทัพกันอย่างรวดเร็วเช่นกันเพื่อให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในทุกๆวัน 

ทุกๆอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงและรวดเร็วอย่างคาดไม่ถึง อุตสาหกรรมรถยนต์ใช้แล้วของเราก็เช่นเดียวกัน

ผลกระทบที่ได้รับมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสามารถในการซื้อของลูกค้าบางกลุ่มที่หดหายไป ความเข้มงวดของบริษัทสินเชื่อรถยนต์ที่ตึงตัวขึ้นมาก รวมถึงภาวะยอดปล่อยกู้ที่ปรับตัวลงอย่างต่อเนื่อง ย่อมส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องทางธุรกิจของอุตสาหกรรมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

แล้วในภาวะเช่นนี้ผู้ประกอบการอย่างเราต้องปรับตัวอย่างไร คือคำถามที่ผู้ประกอบการทุกคนอยากจะได้คำตอบมากที่สุด

ส่วนตัวผมได้เริ่มปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรมาได้ประมาณ2เดือนกว่าๆใกล้เคียงกับช่วงที่เกิดวิกฤต COVID19 พอดี หลังจากที่ได้พักงานด้านต่างๆของสมาคมฯ ก็ได้ให้เวลากับการพัฒนางานภายในองค์กรมากขึ้น นโยบายหลักขององค์กรของเราในช่วงวิกฤตนี้คือการทำให้องค์กร lean&dynamics มากขึ้น 

ผมเรียกพนักงานทุกคนในองค์กรเข้าประชุมร่วมกัน ชี้แจงให้เห็นถึงทิศทางขององค์กรในการปรับตัวให้เข้ากับวิกฤตเศรษฐกิจครั้งยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ และสร้างแนวทางขององค์กรให้ทุกคนในองค์กรได้รู้ว่าต่อจากนี้ไปบริษัทของเราจะก้าวเดินไปในทิศทางใด

บริษัทฯของเราต่อจากนี้จะไม่มีแผนกต่างๆอีกต่อไป ทุกคนในองค์กรคือคนในแผนกเดียวกัน และต้องทำทุกอย่างทดแทนกันได้ แม้แต่แผนกงานหลังบ้านก็ยังต้องมาขายรถยนต์ทุกคน

แผนกหน้าบ้านก็สามารถมาช่วยงานหลังบ้านได้ พวกเราคือหนึ่งเดียวกันและต้องทำงานเกิน200%เพื่อร่วมกันฝ่าฟันวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันให้ได้

ผมไม่มีนโยบายในการลดจำนวนหรือตัดเงินเดือนพนักงาน จะลดค่าใช้จ่ายอื่นๆแทนเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับการดำรงชีวิตของพนักงานทุกคนในช่วงภาวะวิกฤตนี้ แต่พนักงานทุกคนต้องช่วยกันสู้เพื่อตอบแทนคุณให้กับองค์กรที่ไม่เคยทอดทิ้งพนักงานของเราแม้ในช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุด 

เมื่อพนักงานทุกคนเห็นพ้องต้องกัน ทุกคนก็จะแจวเรือลำนี้ไปในทิศทางเดียวกัน ไม่แบ่งหน้าที่ว่าใครจะเป็นคนแจวเรืออีกต่อไป 

เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากในการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในองค์กร ผมลดขั้นตอนในการสื่อสารภายในองค์กรให้สั้นที่สุด 

ในช่วงภาวะวิกฤตเราก็ยังซื้อสินค้าเพิ่ม แต่เลือกซื้อสินค้าให้แม่นยำที่สุดตามข้อมูลที่ได้รับจากทั้งทางฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด ไม่ซื้อสินค้าตามอำเภอใจ และเมื่อสินค้าที่ถูกซื้อมาตรงตามorderที่ได้ถูกวางแผนไว้ พนักงานทุกคนก็มีกำลังใจที่จะขายสินค้าอย่างต่อเนื่องให้กับทางบริษัท

การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรจากภายในถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากในช่วงระยะเวลานี้ เพราะหากอยู่ในสถานการณ์ปกติ ผู้ประกอบการก็จะยุ่งกับการขายสินค้ามากจนลืมพัฒนางานภายในองค์กร ไม่มีเวลาไหนเหมาะสมที่สุดเท่ากับเวลานี้แล้วที่จะสร้างความเป็นหนึ่งเดียวขององค์กรจากภายในสู่ภายนอก 

ในช่วงเวลานี้ ผมเชื่อว่าเป็นช่วงเวลาที่ผู้ประกอบการจะต้องเหนื่อยและออกแรงมากกว่าปกติเพื่อประคับประคององค์กรให้อยู่รอดต่อไป แต่ยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่หนักที่สุดที่จะต้องเผชิญจากภาวะวิกฤตในครั้งนี้ ทุกธุรกิจไม่ว่าจะเป็นองค์กรเล็กหรือใหญ่ต้องดิ้นรนอย่างมากในการประคับประคองธุรกิจของตนให้อยู่รอดได้ 

การที่บริษัทสินเชื่อต่างๆต่างเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อย่อมเป็นเรื่องที่ปกติในสภาวะการณ์เช่นนี้ ธนาคารและบริษัทสินเชื่อรถยนต์ทุกค่ายได้รับผลกระทบที่รุนแรงมากกว่าผู้ประกอบการอย่างพวกเราจากนโยบายต่างๆของภาครัฐ ผมเชื่อว่าหากพวกเราเป็นผู้ประกอบการที่ดี 

เวลานี้คือเวลาที่พวกเราและพันธมิตรต่างๆควรที่จะสื่อสารกันให้มากขึ้น เพื่อหาแนวทางในการดำเนินธุรกิจแบบประคับประคองกันค่อยเป็นค่อยไป ไม่ให้เกิดผลกระทบที่ร้ายแรงไปซ้ำเติมธุรกิจของคู่ค้าในภาวะยากลำบากนี้

“น้ำพึ่งเรือ เสือพึ่งป่า” ฉันใดฉันนั้น ธุรกิจบนโลกสมัยใหม่ไม่ใช่ธุรกิจแบบeconomy of scaleอีกต่อไป แต่เป็นธุรกิจที่ต้องมีเครือข่ายการทำธุรกิจให้กว้างขวางและเชื่อมโยงกันเป็นใยแมงมุม ที่ทุกๆธุรกิจที่เชื่อมโยงจะได้ผลประโยชน์สูงสุดร่วมกัน 

ผมได้ก่อร่างสร้างสมาคมฯของเราด้วยวัตถุประสงค์คือการพัฒนาวิชาชีพและสร้างเครือข่ายธุรกิจให้กับพี่น้องสมาชิก ไม่ได้สร้างสมาคมฯมาเพื่อต่อรองผลประโยชน์ทางธุรกิจกับองค์กรใดๆ 

ฉะนั้น การรักษาความสัมพันธ์ที่ดีต่อสมาชิกด้วยกันและพันธมิตรคู่ค้าย่อมเป็นสิ่งที่สำคัญมากในภาวะวิกฤตนี้ 

10 อันดับ รถมือสอง ขายดีในช่วงโควิด COVID19

10) โตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ โฉมปี2012-2015 หน้าแชมป์  จำนวน 89 คัน ราคาประมาณ  ห้าแสนกว่า – เจ็ดแสนกว่า

9) อีซูซุ ดีแม็ก  โฉมปี 2012-2019 หรือ ALL NEW  จำนวน 102 คัน

ราคาประมาณ 3แสนกว่า – 6แสนกว่า  

ตัวขายดี HiLander Space cab 1.9

8) Honda CIVIC FC – FK โฉมปัจจุบัน

ยอด 110 คัน  ราคาประมาณ 6แสน – 8แสน

7) Camry โฉม ปี 2012-2017  ยอด 134 คัน

ขายดีคือ 2.0G รองมา 2.5 HV Hybrid  

6) Honda JAZZ โฉม 2014-2016

ยอด 152 คัน

ราคา 4แสน – 5แสน

5) Yaris 1.2 Yaris ECO  โฉม 2014-2017

ยอด 179 คัน

ราคา 3แสน – 4แสน

เริ่มต้นอาจจะ 2แสนปลาย

4) Mazda 2 SkyActiv  1.3 และ 1.5 โฉมปี2014-2017 

ยอด 191 คัน

ราคา 3แสนกว่า – 4แสนกว่า

ขายดี คือ เบนซิน 1.3 Hatchback

3) TOYOTA Corolla ALTIS 2014-2018   

ยอด  196 คัน

ราคา 3แสนปลายๆ – 5แสนกว่าๆ

2) นิสสัน อัลเมร่า 2012 – 2019   ยอดขาย  209 คัน

ขายดีคือ ไมเนอร์เชนจ์ 2014 ขึ้นไป Sportech

ราคา 199,000 – 2แสนปลายๆ

1) วีออส โฉม 2013-2019   ยอดขาย  223 คัน

ขายดีคือโฉมปี 2013-2016 ก่อน MNC เพราะราคาไม่สูงนัก

ราคาขาย 299,000 – สามแสนปลายๆ  

ทำไมหุ้น Tesla โตสวนกระแส ??

Tesla หรือชื่อย่อหุ้น TSLA เป็นหุ้นที่น่าจับตามองในตลาดหุ้นเทคโนโลยี NASDAQ และเมื่อต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา ราคาหุ้น Tesla ทำจุดสูงสุดใหม่ตลอดกาล (ออล ไทม์ ไฮ) ที่ราคา 537.93 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น ณ วันที่ 14 มกราคม 2563 ซึ่งจากราคาหุ้นท็อประดับโลกที่ปรับตัวขึ้นสวนทางทิศทางตลาดหุ้นที่ยังไซต์เวย์ Wealthy Thai เลยหาข้อมูลเพิ่มเติมโดยนำมาเปรียบเทียบกับหุ้นที่อยู่ในธุรกิจรถพลังงานไฟฟ้า (อีวี) เหมือนกันอย่างหุ้น EA หรือบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) พบว่า EA ทำจุดต่ำสุดใหม่ (โลว์ไฮ) ที่ราคา 38.50 บาทต่อหุ้น ณ วันที่ 8 มกราคม 2563 เพราะฉะนั้นในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน อะไรทำให้หุ้น Tesla ทำนิวไฮ แต่หุ้น EA ทำนิวโลว์ มาดูกันเลย!!

อันดับแรกก่อนลงไปที่ปัจจัยสนับสนุนหุ้น เรามาดูกราฟหุ้นทั้ง 2 ตัวกันก่อน โดย Wealthy Thai เปรียบเทียบข้อมูลในช่วง 1 ที่ผ่านมา (14ม.ค.62 – 14 ม.ค. 63) ลักษณะการขึ้นลงของกราฟเห็นชัดเจนว่า ช่วงที่ราคาหุ้น Tesla ขึ้น หุ้น EA จะลง โดยราคาหุ้น Tesla ปรับเพิ่มขึ้น 203.52 ดอลลาร์สหรัฐ หรือเพิ่มขึ้น 60.86% เมื่อเทียบกับช่วงดียวกันของปีก่อน ขณะที่หุ้น EA ปรับลดลง 3 บาท หรือลดลง 9.24%  เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สำหรับหุ้น Tesla ที่มี “อีลอน มัสก์” เป็นซีอีโอนั้น สำนักข่าว CNBC รายงานว่า ราคาหุ้น Tesla ขึ้นตั้งแต่ไตรมาส 3/62 เป็นต้นมา จากการเข้าไปลงทุนในจีน ทั้งการขายรถ Tesla Model 3 และการตั้งโรงานใหม่ที่เซี่ยงไฮ้ โดยมีกำลังการผลิต 1,000 คันต่อสัปดาห์ ทั้งนี้ในเดือนมกราคม Tesla มีแผนลงทุนต่อเนื่อง โดยเตรียมตั้งศูนย์ Design and Engineering เพื่อจะผลิตโปรแกรมรถ “โมเดล Y” ของ Tesla ที่จะเริ่มผลิตปลายปีนี้ โดยอีลอน มัสก์วางแผนการผลิตไว้ 2 ที่คือ สหรัฐและจีน

เพราะฉะนั้นในปีนี้เราอาจจะได้เห็นหุ้น Tesla ทำนิวไฮใหม่อีกครั้งก็ได้ เพราะปัจจัยสำคัญที่ทำให้อีลอน มัสก์เข้าไปลงทุนในจีน นอกจากจีนเป็นฮับเทคโนโลยีของโลกแล้ว สิ่งสำคัญคือจีนเป็น “ตลาดรถอีวีที่ใหญ่ที่สุดในโลก” อย่างปีที่ผ่านมา ยอดขายรถอีวีในจีนอยู่ที่ 1.3 ล้านคัน โดยการเติบโตดังกล่าวเป็นการเติบโตจากปีก่อนหน้า หรือปี 2561 ถึง 50%

. Tesla ขึ้นต่อเนื่อง สอดคล้องกับเทรนด์การใช้รถอีวี แล้วหุ้น EA ล่ะ อะไรเป็นเหตุผลที่หุ้นรถไฟฟ้าบ้านเรา ยังไม่ปรับขึ้นตาม สำหรับหุ้น EA นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มองตรงกันคือ ยังมีปัจจัยที่โตได้ต่อเนื่อง แต่อาจจะเป็นประเด็นความมั่นใจที่มีต่อหุ้น เช่นถ้าเราจำกันได้ ช่วงที่มีข่าวสหกรณ์แท็กซี่ยกเลิกจองซื้อรถไฟฟ้า ทำให้หุ้น EA ราคาตก 13%

.

นักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ประเมินว่าหุ้น EA ยังไปต่อ โดยให้ราคาเหมาะสมที่ 60.25 บาทต่อหุ้น คาดโครงการใหม่ ๆ หนุนกำไรปกติทำนิวไฮอย่างต่อเนื่องในปี 2563รวมทั้งกลุ่มธุรกิจ EA อยู่ในความสนใจที่จะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ โดยในปีนี้ จะมีการรับรู้ผลประกอบการหน่วยธุรกิจใหม่ เช่น โรงแบตฯ, EV car, เรือไฟฟ้า, สถานีอัดประจุไฟฟ้า และโรงงานไบโอดีเซลใหม่ขนาด 65 ตันต่อวัน 

.ตามแผนธุรกิจ ดังนี้1.การก่อสร้างโรงงานธุรกิจแบตเตอรี่ คาดเสร็จภายในต้นปี 2563 และเริ่มการผลิตจริงภายในปี 2563 ตามแผนเดิม2.ยอดส่งมอบ EV car ยังตามเดิมที่ 3,500 คัน และคาดจะทยอยส่งมอบ ตั้งแต่ 2Q63 เป็นต้นไป3.โครงการเรือไฟฟ้าเริ่มทดลองวิ่งในต้นปีนี้ และให้บริการเต็มรูปแบบ จำนวน 40 ลำภายในปี 25634.โรงงานไบโอดีเซลใหม่ขนาด 65 ตันต่อวัน คาดเริ่มกระบวนการผลิตใน 2Q63 ตามแผน เพราะฉะนั้นปีนี้น่าจะได้เห็นหุ้น EA กลับมาโตตามผลประกอบการบริษัทที่ทำนิวไฮต่อเนื่อง สอดคล้องกับเทรนด์รถไฟฟ้าที่กำลังได้รับความนิยมระดับโลก เพราะฉะนั้นใครสนใจหุ้นตัวนี้ อาจไม่มีจังหวะเข้าซื้อไหนที่เหมาะไปกว่านี้อีกแล้ว…

.

..ทั้งนี้การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

ในประเทศไทยการเจริญเติบโตหรือการจะสนับสนุนพลังงานไฟฟ้า EVในช่วงเวลานี้น่าจะเป็นไปได้ยาก สิ่งสำคัญที่สุดขึ้นอยู่กับนโยบายภาครัฐฯ ซึ่งเรารู้ๆกันอออยู่ว่าอิทธิพลอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่อยู่ในรัฐบาลชุดนี้และเป็นระดับรัฐมนตรีตรงอุตสาหกรรมพอดี

.

คนไทยก็ต้องไปลุ้นกันต่อหลังเปลี่ยนรัฐบาลเลือกตั้งใหม่ แต่ก็คงจะต้องใช้เวลากับประเทศไทย ถ้ากระแสประชาชนลุกขึ้นมา…ต่อต้านว่าในเวลานี้ต้องรถยนต์พลังงานไฟฟ้า EV เท่านั้นเพื่อผลประโยชน์หลายเรื่องอาทิเช่น มลภาวะ ความประหยัด ต่อรองอำนาจขั้วผู้ผลิตน้ำมันโลก ฯลฯ

.

…แล้วคู่แข่งจะต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างไร??

คำตอบ เชื่อว่าหลายค่ายหรือทุกค่ายรถได้มีการทดสอบ วิจัย ศึกษา พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้ากันอย่างดีทุกค่ายและที่สำคัญ ทุกค่ายมีเงินลงทุนมหาศาลสามารถลอกเรียนแบบหรือร่วมกันผลิตเนื่องจากผลิตมากต้นทุนต่ำ Productivity หรือจะออกมาในรูปแบบร่วมทุน ซื้อกิจการ ร่วมหุ้นฯลฯ

การปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีสมัยนี้ไม่ใช่เรื่องยาก.